Prang Rungrueng Pattana Co., Ltd.

บริษัท แปรงรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตแปรงอุตสาหกรรมครบวงจรครอบคลุมการผลิตการปรับเปลี่ยนการจัดจำหน่ายแปรง ทุกชนิดตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปรงมานานกว่า 40 ปี


วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตแปรงชั้นนำและเชี่ยวชาญแปรงอุตสาหกรรม ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับแปรงทุกชนิด


พันธกิจ

- นำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตราฐาน ในราคาที่แข่งขันได้โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- สร้างเสริมบรรยากาศการทำงานที่เอื้อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างมีความสุข

a