Prang Rungrueng Pattana Co., Ltd.

บริษัท แปรงรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตแปรงอุตสาหกรรมครบวงจรครอบคลุมการผลิตการปรับเปลี่ยนการจัดจำหน่ายแปรง ทุกชนิดตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปรงมานานกว่า 40 ปี


แบ่งตามอุตสาหกรรม

แปรงอุตสาหกรรมถุงมือแพทย์

ใช้ขัดเกี่ยวกับงานทำความสะอาด

แปรงอุตสาหกรรมถุงมือแพทย์
แปรงอุตสาหกรรมถุงมือแพทย์
แปรงอุตสาหกรรมถุงมือแพทย์

แปรงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ใช้ขัดเกี่ยวกับงานเครื่องจักร

แปรงอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แปรงอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แปรงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

แปรงอุตสาหกรรมกระจก

ใช้ขัดเกี่ยวกับงานทำความสะอาดล้างกระจก

แปรงอุตสาหกรรมกระจก
แปรงอุตสาหกรรมกระจก

แปรงอุตสาหกรรมการเกษตร (ยางพารา สวนส้ม)

ใช้ขัดเกี่ยวกับงาน ล้างยาง

แปรงอุตสาหกรรมการเกษตร (ยางพารา สวนส้ม)

แปรงอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง

ใช้ขัดเกี่ยวกับงานทำความสะอาดกับกระป๋อง

แปรงอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง

แปรงอุตสาหกรรมน้ำตาล

ใช้ขัดเกี่ยวกับงานทำความสะอาดสายพาน

แปรงอุตสาหกรรมน้ำตาล

แปรงอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย

ใช้ขัดเกี่ยวกับงานทำความสะอาด

แปรงอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย
แปรงอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย

แบ่งตามชนิดของขนแปรง | แบ่งตามอุตสาหกรรม